skip to Main Content

 

Client:
Privat

Localització:
Barcelona

Categoria:
Arquitectura

Autor:
TDB arquitectura

Conceptualizació:
Jordi Flores Puig a TDB arquitectura

Infografia:
Jordi Flores Puig

RESIDÈNCIA
UNIVERSITÀRIA
BARCELONA

Aquest projecte busca
renovar la planta baixa i terrassa-jardí d’una residència 
universitària a la zona alta de Barcelona i aportar millores
acústiques, amplitud i uniformitat a l’espai

 

Client:
Privat

Localització:
Barcelona

Categoria:
Arquitectura

Autor:
TDB arquitectura

Conceptualizació:
Jordi Flores Puig a TDB arquitectura

Infografia:
Jordi Flores Puig

Aquest projecte busca renovar la planta baixa i terrassa-jardí d’una residència universitària a la zona alta de Barcelona i aportar millores acústiques, amplitud i uniformitat a l’espai. Per això, s’ha dividit la planta en dues franges conceptuals separades per un front discontinu que permet diferenciar l’espai comú dels espais que requereixen d’una certa privacitat i silenci (espais de recepció, mòduls de treball, cinema i biblioteca.)

A la franja dels espais comuns s’ha creat una composició de sostres registrables que resolen i integren l’acústica i la il·luminació. Aquesta composició actua també com a retícula estructural dels separadors verticals que doten de profunditat a l’espai i el distribueixen segons necessitat

Back To Top

Aquest projecte busca renovar la planta baixa i terrassa-jardí d’una residència universitària a la zona alta de Barcelona i aportar millores acústiques, amplitud i uniformitat a l’espai. Per això, s’ha dividit la planta en dues franges conceptuals separades per un front discontinu que permet diferenciar l’espai comú dels espais que requereixen d’una certa privacitat i silenci (espais de recepció, mòduls de treball, cinema i biblioteca.)

A la franja dels espais comuns s’ha creat una composició de sostres registrables que resolen i integren l’acústica i la il·luminació. Aquesta composició actua també com a retícula estructural dels separadors verticals que doten de profunditat a l’espai i el distribueixen segons necessitat

NEWSLETTER

Rellene el formulario para recibir nuestro boletín digital. Gracias